logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Teilwng Wyt Ti

Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Oherwydd tydi sy’n creu popeth byw, O derbyn y gogoniant, y gallu, anrhydedd a’r nerth, Ein clod yn awr a roddwn i Ti, byth mwy. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Teilwng wyt ti!

Teilwng wyt ti! O Arglwydd Dduw I dderbyn ein mawl, ’Rwyt ti’n teyrnasu yn y nef, Haleliwia! lesu yw Arglwydd mawr y byd, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia! Cyf: anad. Worthy art Thou: Dave Richards © 1979 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef, Teilwng yw yr Oen laddwyd, Teilwng o’r gallu a chyfoeth, Doethineb a nerth, Nerth a gogoniant, anrhydedd a mawl, Byth bythoedd, byth bythoedd mwy! David J. Hadden: Worthy is the Lamb seated on the throne, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1983 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK […]


Teilwng, mae Iesu’n deilwng

Teilwng, mae Iesu’n deilwng, Mae ei weithredoedd ef yn gyfiawn ac yn dda. Addfwyn, mae Iesu’n addfwyn, Mae’n maddau beiau lu a’i gariad sy’n ddi-drai. Clodforaf nawr yr enw mwyaf un, Ymunwch i foli sanctaidd Fab y dyn. Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a […]


Teilwng, o teilwng ydwyt ti

Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Canwn ‘Haleliwia, Werthfawr Oen ein Duw, Addolwn ac ymgrymwn, i ti dymunwn fyw. Haleliwia, clod a rown ynghyd, Ti’n fwy na choncwerwr Ti’n Arglwydd yr holl fyd.’ […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Teilwng, rwyt Ti’n deilwng

Teilwng, rwyt Ti’n deilwng Tu hwnt i’m meddyliau i Ni alla i ddychmygu Beth yw maint d’ogoniant Di Ni alla i byth ddechrau dweud Mor ddwfn yw’th gariad di Clywais Iôr amdanat Ti Ond nawr mi welaf i. Ti’n deilwng Ti’n deilwng Ti’n deilwng Ti’n deilwng o bob clôd Byth bythoedd ac am oes. Rhof […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 8, 2015

Telynau bychain Iesu

Yr adar bach sy’n canu Yn swynol ar y coed, Canmolant gariad Iesu, Y gorau fu erioed, Telynau bychain ydynt I lonni’r galon drist, ‘D oes allu i ddistewi Eu cân o fawl i Grist. Cytgan: Telynau bychain Iesu, a’u sain yn cyrraedd nef, I uno yn yr anthem. O foliant iddo Ef. Y blodau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Ti biau’r goron

Ti biau’r goron, atgyfodedig Grist; Cyflawn fuddugoliaeth gaed ar angau trist; Angel ddaeth i sefyll lle gorweddaist Ti, ‘Na, nid yw Ef yma!’ oedd ei lawen gri. Ti biau’r goron, atgyfodedig Grist; Cyflawn fuddugoliaeth gaed ar angau trist. Crist ddaw i’n cyfarch heddiw’n fyw o’r bedd; Gwasgar ofn a thristwch, rhydd i ni ei hedd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 9, 2015

Ti yw fy mhopeth

Ti yw fy mhopeth, Fy nghariad i; Cyfaill mynwesol wyt ti. Arglwydd tyrd ataf, Cyffwrdd fi nawr. Ti yw yr Un a garaf. Cofleidia fi, caf brofi gwefr Curiad dy galon di. Gad i’m bwyso ar dy fynwes di, O fy Iesu, O fy Iesu. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, You are my passion: Noel a […]


Ti yw y Brenin mawr

Ti yw y Brenin mawr, Y bywiol Air; Arglwydd y cread crwn, Ti yw yr un.   Molaf d’enw di, Molaf d’enw di. Ti’r hollalluog Dduw, Rhyfeddol Fab; Cynghorwr, bythol fyw, Ti yw yr un. Molaf d’enw di, Molaf d’enw di. Ti yw Tywysog Hedd, Emaniwel; Y Tad tragwyddol wyt, Ti yw yr un.   […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970