Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Sefyll o dan adain cariad Duw

Sefyll o dan adain cariad Duw A ddaw a hedd i ni. Gwneuthur ei ewyllys ein byw Dry’n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylaidd wnawn Gan fyw mewn harmoni. Uno gyda’n gilydd yn ein mawl – ‘Teilwng, teilwng, teilwng yw yr Oen!’ Cwlwm cariad sy’n ein clymu ‘nawr I fod […]


Seiniwch utgorn, bloeddiwch lef

Seiniwch utgorn, bloeddiwch lef! Rhowch bob croeso iddo Ef. Dewch, ymunwch gyda ni i foli Brenin Nef. Sain telynau, curiad drwm – Paratowch y ffordd i hwn. Fe ddaw yn ôl i’n daear, Bydd pob tafod yn cyffesu: ‘Iesu, Fab Duw, Iesu, Fab Duw.’ Dewch, plygwch i’w awdurdod nawr; Fe goncrodd hwn y gelyn mawr. […]


Talwyd y Pris

Talwyd y pris A nawr yn haeddiant Crist Cawn dderbyn popeth ddaw Trwy’i aberth drud. Talodd yn llawn I brynu’n rhyddid ni O’n holl euogrwydd A phob pechod cas. Talwyd y pris Aleliwia, O ryfedd ras Mor gadarn yw! O waelod calon dof Fy mywyd cyfan rhof Fel diolch i ti nawr Am dalu’r pris. Talwyd […]


Teilwng Wyt Ti

Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Oherwydd tydi sy’n creu popeth byw, O derbyn y gogoniant, y gallu, anrhydedd a’r nerth, Ein clod yn awr a roddwn i Ti, byth mwy. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Teilwng wyt ti!

Teilwng wyt ti! O Arglwydd Dduw I dderbyn ein mawl, ’Rwyt ti’n teyrnasu yn y nef, Haleliwia! lesu yw Arglwydd mawr y byd, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia! Cyf: anad. Worthy art Thou: Dave Richards © 1979 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac Ewrop, gwein. gan Kingsway Music […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef, Teilwng yw yr Oen laddwyd, Teilwng o’r gallu a chyfoeth, Doethineb a nerth, Nerth a gogoniant, anrhydedd a mawl, Byth bythoedd, byth bythoedd mwy! David J. Hadden: Worthy is the Lamb seated on the throne, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1983 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK […]


Teilwng, mae Iesu’n deilwng

Teilwng, mae Iesu’n deilwng, Mae ei weithredoedd ef yn gyfiawn ac yn dda. Addfwyn, mae Iesu’n addfwyn, Mae’n maddau beiau lu a’i gariad sy’n ddi-drai. Clodforaf nawr yr enw mwyaf un, Ymunwch i foli sanctaidd Fab y dyn. Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a […]


Teilwng, o teilwng ydwyt ti

Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Canwn ‘Haleliwia, Werthfawr Oen ein Duw, Addolwn ac ymgrymwn, i ti dymunwn fyw. Haleliwia, clod a rown ynghyd, Ti’n fwy na choncwerwr Ti’n Arglwydd yr holl fyd.’ […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Teilwng, rwyt Ti’n deilwng

Teilwng, rwyt Ti’n deilwng Tu hwnt i’m meddyliau i Ni alla i ddychmygu Beth yw maint d’ogoniant Di Ni alla i byth ddechrau dweud Mor ddwfn yw’th gariad di Clywais Iôr amdanat Ti Ond nawr mi welaf i. Ti’n deilwng Ti’n deilwng Ti’n deilwng Ti’n deilwng o bob clôd Byth bythoedd ac am oes. Rhof […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Telynau bychain Iesu

Yr adar bach sy’n canu Yn swynol ar y coed, Canmolant gariad Iesu, Y gorau fu erioed, Telynau bychain ydynt I lonni’r galon drist, ‘D oes allu i ddistewi Eu cân o fawl i Grist. Cytgan: Telynau bychain Iesu, a’u sain yn cyrraedd nef, I uno yn yr anthem. O foliant iddo Ef. Y blodau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015