logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gerbron fy Nuw

Gerbron fy Nuw a’i orsedd gref Mae gennyf achos llawn di-lyth; Yr Archoffeiriad mawr yw Ef Sy’n byw i eiriol trosof byth; Fe seliwyd f’enw ar ei law Ac ar ei galon raslon wiw; A gwn, tra saif fy Ngheidwad draw, Na chaf fy ngwrthod gan fy Nuw. Os Satan ddaw i’m bwrw i lawr […]


Gwaredwr y Byd

Tôn: Tŵr Gwyn (622 Caneuon Ffydd) Caed cyfoeth gras y nefoedd yn y crud, a chariad Tad drwy’r oesoedd yn y crud; caed Duw’n ei holl ogoniant, o fore dydd y trefniant yn Eden gyda’i ramant yn y crud; caed cysgod croes ein pryniant yn y crud. Cyn dyfod dydd dy eni Iesu da, fe’th […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2016

Hosanna fyth! Mae gennyf Frawd

Hosanna fyth! Mae gennyf Frawd sy’n cofio’r tlawd a’i gŵynion, profedig wyf o’r dwyfol hedd a’i annwyl wedd mor dirion. Fy nghalon wan, mae un a ŵyr yn llwyr dy holl anghenion, ac ymhyfrydu mae o hyd i ddwyn it ddrud fendithion. O tyrd yn awr, Waredwr da, teyrnasa ymhob calon, ym mywyd pawb myn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid, Hawddgar Waredwr, Ein Harglwydd mawr; Emaniwel, Duw o’n plaid ni, Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air. (fersiwn i blant) Iesu, Ti yw’r goleuni, Cyfaill pob plentyn, Arglwydd mawr. Emaniwel, Duw sydd ynom, Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr. (Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans Hawlfraint © 1974,1979 […]


Iesu, fy Ngwaredwr i

Iesu, fy Ngwaredwr i, Mae dy lygaid hardd fel fflamau tân. Iesu, rhof fy hun i ti; Fe’th ddilynaf di i bob man. ‘Does neb drwy’r oesoedd maith sy’n debyg i ti, Mae’r oesoedd a’r blynyddoedd yn dy law. Alffa ac Omega, do fe’m ceraist, Caf rannu tragwyddoldeb maith â thi. ‘Does dim hebot ti, […]


Iesu, Iesu, Arglwydd fy nghân

Iesu, Iesu, Arglwydd fy nghân, Ar d’alwad dyner cerddais yn rhydd; Derbyn fy niolch yn newydd bob dydd, Derbyn fy oes yn fawlgan i ti. Iesu, Iesu, cymer fy oes: Iesu, Iesu, rhoddaf i ti Bopeth, pob awr, ti biau hwy oll: Iesu fy Ngheidwad, ‘r eiddot wyf fi. Iesu, Iesu, rho imi’r ddawn O […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Marchog, Iesu, yn llwyddiannus

Marchog, Iesu, yn llwyddiannus, Gwisg dy gleddau ‘ngwasg dy glun; Ni all daear dy wrth’nebu, Chwaith nac uffern fawr ei hun: Mae dy enw mor ardderchog, Pob rhyw elyn gilia draw; Mae dy arswyd drwy’r greadigaeth; Tyrd am hynny maes o law. Tyn fy enaid o’i gaethiwed, Gwawried bellach fore ddydd, Rhwyga’n chwilfriw ddorau Babel, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Ni wn paham (Londonderry Air)

Ni wn paham fod gwrthrych mawl Angylion Yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw; Pam bu i’r Bugail geisio yr afradlon I’w gyrchu adref ‘nôl i gorlan Duw? Ond hyn a wn, ei eni Ef o Forwyn, A phreseb Bethlem roddwyd iddo’n grud, A rhodiodd isel lwybrau Galilea, Ac felly rhoddwyd Ceidwad, Ceidwad gwiw […]


O tyred i’n gwaredu, Iesu da

O tyred i’n gwaredu, Iesu da, fel cynt y daethost ar dy newydd wedd, a’r drysau ‘nghau, at rai dan ofnus bla, a’u cadarnhau â nerthol air dy hedd: llefara dy dangnefedd yma nawr a dangos inni greithiau d’aberth mawr. Yn d’aberth di mae’n gobaith ni o hyd, ni ddaw o’r ddaear ond llonyddwch brau; o […]


O Waredwr mawr y ddaear

Emyn Adfent O Waredwr mawr y ddaear Ganwyd gynt ym Methlem dref; Daw’r cenhedloedd oll i’th ganmol, Mab i Dduw sy’n blentyn Nef. Nid ewyllys dyn fu’th hanes Ond yn rodd i ni drwy ras, Cariad dwyfol yw dy anian Sanctaidd yw dy nefol dras. Dwyfol blentyn, tyrd i’n canol Fel y gallom weled Duw […]