Gobaith

Yn dy law y mae f’amserau

Yn dy law y mae f’amserau, ti sy’n trefnu ‘nyddiau i gyd, ti yw lluniwr y cyfnodau, oesoedd a blynyddoedd byd; rho dy fendith ar y flwyddyn newydd hon. Yn dy law y mae f’amserau, oriau’r bore a’r prynhawn, ti sy’n rhoddi y tymhorau, amser hau a chasglu’r grawn; gad im dreulio oriau’r flwyddyn yn […]


Yr Arglwydd fendithiwn, cydganwn ei glod

Yr Arglwydd fendithiwn, cydganwn ei glod, ei enw fawrygwn tra byddwn yn bod: cyhoeddwn ei haeddiant a’i foliant di-fai; ei ras a’i ogoniant sy’n foroedd di-drai. Yr Arglwydd ddyrchafwn, efe yw ein rhan, ac ynddo gobeithiwn, mae’n gymorth i’r gwan: trwy’r ddaear a’r nefoedd ar gynnydd mae’r gân; ei ras drwy yr oesoedd wna luoedd […]


Moliannwn ein Tad yn y nefoedd

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd, cynlluniwr y cread i gyd, Creawdwr y sêr a’u niferoedd, Cynhaliwr holl fywyd y byd; ei enw sydd fawr drwy’r nefoedd a’r llawr, ymuned plant dynion i’w foli yn awr. Mawrygwn y Mab, ein Gwaredwr a ddaeth yn y cnawd atom ni, a rodiodd yn isel ei gyflwr a […]