Gobaith

Gan gredu dy addewid ein Duw

Gan gredu dy addewid ein Duw, Gweddïwn ni a phlygwn i ti, ‘Arglwydd tyrd i lwyr iacháu Ein gwlad, ein gwlad.’   Wrth edrych ar d’addewid yn awr Gadawn holl ffyrdd drygionus y llawr; Arglwydd tyrd i lwyr iacháu Ein gwlad, ein gwlad yn awr. Anfon ddiwygiad, cyffwrdd fi. Mor aflan yw ’ngwefusau hy’; Ond […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Glynwn gyda’r Iesu

Glynwn gyda’r Iesu, Cyfaill dynol-ryw; Unwn oll i’w garu, Gan mor annwyl yw; Ffyddlon yw i’n cofio Â’i ddaioni drud: Glynwn ninnau wrtho, Cyfaill gorau’r byd. Glynwn gyda’r Iesu, Mae i ni yn frawd; Daeth yn un o’n teulu, Bu fel ni yn dlawd; Atom i’n cysuro Daeth i lawr o’r nef; Mae’n ein cofio […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Glywsoch chi’r newyddion da?

Glywsoch chi’r newyddion da? Glywsoch chi’r (new)yddion da? Gobaith sydd i’r byd oherwydd beth a wnaeth ein Duw. Glywsoch chi’r… Oes, mae ‘na ffordd, pan mae popeth fel pe’n ddu – Goleuni sydd yn y tywyllwch. Mae gobaith byw, tragwyddol obaithyw – Mae gennym Dduw all ein helpu. Oes mae cyfiawnder, ac mae heddwch pur, […]


Golau a nerthol yw ei eiriau

Golau a nerthol yw ei eiriau, Melys fel y diliau mêl, Cadarn fel y bryniau pwysig; Angau Iesu yw eu sêl; Y rhain a nertha ‘nhraed i gerdded Dyrys anial ffordd ymlaen; Y rhain a gynnal f’enaid egwan, Yn y dŵr ac yn y tân. Gwedd dy wyneb sy’n rhagori Ar drysorau’r India draw; Mae […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Goleuni y Byd

Goleuni y Byd A greodd y wawr, A’r sêr sydd mewn oriel O’i wyrthiol waith mawr. Pob planed sy’n troi, drwy’i Air maent yn bod, I ddangos ei fawredd a chanu ei glod. Dewch, dewch bobl y byd Gwelwch oleuni ein Duw, Clod, clod, rhowch iddo Ef Credwch yn wir, credwch drwy ffydd Yn ei […]


Gweithiwn gyda’n gilydd

Gweithiwn gyda’n gilydd Er mwyn gweld dy Deyrnas, Nefoedd wen yn dod i’n byd. Tegwch a chyfiawnder, Chwyldro yr efengyl, Gobaith gwir i bobloedd byd. Mae y wawr yn torri, Mae yn ddydd i foli, Ysbryd Duw sy’n mynd ar led. Profi hedd a rhyddid, Profi gwir lawenydd, Profi byd heb ofid mwy. Gweld y […]


Gwir fab Duw

Gwir fab Duw, dyma ein cân o fawl. Iesu, ein Duw, canwn i ti. Tyred, Ysbryd ein Duw, Rho fywyd yn y geiriau hyn. Mae angylion y nef Yn canu ein cân o fawl. Fe’th folwn, fe’th folwn, Fe’th folwn, addolwn di. Fe’th folwn, addolwn di. Gwir Fab Duw, dyma ein cân serch. Iesu, ein […]


Iesu cymer fi fel ‘rwyf

Iesu cymer fi fel ’rwyf, Fyth ni allaf ddod yn well. Tyn fi’n ddyfnach ’mewn i ti, Pethau’r cnawd gyrr di ymhell. Gwna fi megis gwerthfawr em, Clir fel grisial, hardd ei threm. lesu’n t’wynnu ynof fi Rydd ogoniant ’nôl i ti. Cyfieithiad Awdurdodedig : Catrin Alun, (Jesus take me as I am): Dave Bryant […]


Iesu ti yw drws pob gobaith (Ioan 10)

Ioan 10 Iesu ti yw drws pob gobaith, Ti yw’r ffordd ymlaen at Dduw, Drwy dy ddilyn, gwyddom ninnau Er ein beiau, y cawn fyw. Fel y bu i’r defaid ddilyn Ôl dy droed, dros lwybrau maith, Credwn mai diogel fyddwn Er peryglon mwya’n taith. Ti yw bugail mawr y defaid, Sydd o hyd yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 18, 2016

Iesu tirion, gwêl yn awr

Iesu tirion, gwêl yn awr blentyn bach yn plygu i lawr: wrth fy ngwendid trugarha, paid â’m gwrthod, Iesu da. Carwn fod yn eiddot ti; Iesu grasol, derbyn fi; gad i blentyn bach gael lle, drwy dy ras, yn nheyrnas ne’. Carwn fod fel ti dy hun, meddu calon ar dy lun; addfwyn, tirion iawn […]