logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dyma ni yn barod

Dyma ni yn barod Gerbron ein Brenin mawr, Mae’n dangos i’n y frwydr sydd o’n blaen. Fe goncrodd ef y gelyn – Bu farw yn ein lle; Fe’n geilw ninnau ‘nawr i’w ddilyn ef. A byw yn ffordd y nef, ffordd y nef, Awn yn llawen, a’i ddilyn ef; Ffordd y nef, ffordd y nef, […]


F’enaid, gwêl i ben Calfaria

F’enaid, gwêl i ben Calfaria, Draw’r rhyfeddod mwya’ ‘rioed; Crëwr nefoedd wen yn marw, Trenga’r ddraig o dan ei droed; Clywaf lais yn awr, debygwn, Egyr byrth y nefoedd fry; F’enaid, cân, fe ddarfu ofnau, Prynwyd nefoedd wen i mi. Tyrd i fyny o’r anialwch, Wedi aros yno’n hir, Sypiau grawnwin mawrion aeddfed, Sy’n dy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Fe atseinia’r dyffrynoedd

Fe atseinia’r dyffrynoedd a chân o fawl, Bydd y llew yn cydorwedd â’r oen. I’w lywodraeth ni bydd dim diwedd mwy, A’i ogoniant a leinw’r byd. Dy ewyllys wneir, A gwrandewir dy Air, Boed i’th Deyrnas di ddod yn ein plith. Mae ’na floedd drwy y tir wrth in ateb y gri, Clod i’r Brenin! […]


Fe rof i chwi

Fe rof i chwi bopeth sydd Ei angen nawr i fynd ymlaen. Yr Ysbryd Glân o’ch mewn a fydd, A’m geiriau i, i orchfygu’r gelyn. Ewch, ewch drwy’r byd i gyd, D’wedwch mod i’n fyw, Ewch i bob un stryd, D’wedwch mod i’n byw, O, ynoch rwyf yn byw – Ewch, ewch drwy’r byd i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Fe’th addolaf

Fe’th addolaf (Fe’th addolaf) Â’m calon ar dân. (â’m calon ar dân.) Gwnaf, fe’th folaf (Gwnaf, fe’th folaf) Â’m nerth i gyd. (nerth i gyd.) Ac fe’th geisiaf (Ac fe’th geisiaf) Bob cam o’r ffordd. (bob cam o’r ffordd.) Fe’th ddilynaf (Fe’th ddilynaf) Heb droi yn ôl (heb droi ‘nôl) Dof o’th flaen di i’th […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 20, 2015

Fe’th ddilynaf di at y Groes

Fe’th ddilynaf di at y groes A phlygu i lawr, plygu i lawr. Fe’th ddilynaf di at y groes, A phlygu i lawr, plygu i lawr. Gwisg fi â’th gyfiawnder di, Golch fi yn lân o’m haflendid. Rwy’n dewis dilyn ôl dy droed. O! pura fi’n llwyr, pura fi’n llwyr. Rho dy gusan i’m hiacháu, […]


Ffarwel bellach hen bleserau

Ffarwel bellach hen bleserau, Dwyllodd f’ysbryd fil o weithiau, ‘N awr ‘r wyf wedi canfod gwynfyd Nad oes ynddo radd o ofid. Mi ges berl o’r gwerthfawroca’, Nef a daear fyth nis prisia; Crist yw ‘nhrysor, – dyna’i sylwedd, Nef y nefoedd yn y diwedd. Fe ddangosodd imi’n olau Fod fy mhechod wedi’i faddau, A […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 14, 2015

Fy ffrind a’m Iôr

Fy ffrind a’m Iôr Melysach serch na mêl, Fe’m cwrdd lle’r wyf yn awr. Beth alla’i wneud? Ymgrymaf ger dy fron, Dy wedd sy’n drech na mi. Fe alwaf Iôr ar d’enw di, Dy haeddiant yw y clod i gyd. A byddaf byw yn llwyr i ti – Dy haeddiant yw y clod i gyd. […]


Fy mwriad i yw dy ddilyn di

Fy mwriad i yw dy ddilyn di Drwy gydol fy mywyd. Fy mwriad i yw dy ddilyn di Tra byddaf fi byw. Rhoddaf fy hun yn llwyr I bwrpas sydd o fudd tragwyddol. Dy ddilyn di yw fy oll, dy ddilyn di. Gweithiaf i ti ag arian ac aur Drwy gydol mywyd Gweithiaf i ti […]


Galw dy fyddin

Galw dy fyddin, o Dduw, Deffra dy bobl drwy’r byd i gyd. Galw dy fyddin o Dduw, I gyhoeddi’th Deyrnas, I gyhoeddi’th Air, I gyhoeddi’th ogoniant di. Ein gobaith a’n dymuniad Yw gweld, drwy bob un gwlad, Dy bobl di ar flaen y gâd. Cyflawni dy gomisiwn Yn un gerbron y Tad; Yn gwbl ymroddedig, […]