logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau

Gwn pa le mae’r cyfoeth gorau, gwn pa le mae’r trysor mawr; profais flas y bywyd newydd, O fendigaid, fwynaf awr: grym y cariad a’m henillodd innau’n llwyr. Gwn pwy yw yr hwn a’m carodd, gwn pwy yw y rhoddwr rhad, gwynfydedig Fab y nefoedd ar wael lwch yn rhoi mawrhad; O ryfeddod: nerth ein […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Gwnes di arllwys dy gariad (Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law)

Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Trwyddot ti cefais ffordd trwy ffydd I ddod i’r gras dwi’n sefyll ynddo, Do, cefais ffordd trwy ffydd i ddod I’r gras dwi’n sefyll ynddo. Cytgan: Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Pen […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 20, 2015

Hedd fel yr afon

Hedd fel yr afon, Cariad mor gadarn, Fe chwyth gwynt dy Ysbryd Ar hyd a lled y byd. Ffynnon y bywyd, Dyfroedd bywiol clir; Tyrd Ysbryd Glân Anfon dy dân i lawr. John Watson: Peace like a river, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Ampelos Music/Thankyou Music 1987. Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 135)


Hwn yw ein Duw

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mor fawr yw dy ras I’m henaid gwan Yn dy air fe gredaf fi Arhosaf i Tyrd ataf nawr Adnewydda f’Ysbryd i! Cyn-cytgan Ac fe benliniaf o’th flaen, Ac fe benliniaf o’th flaen, Addolaf Di yma nawr. Rwyt ti ynof fi Crist goleua’r ffordd Trwy […]


Hyd byth

Rhowch fawl i frenin dae’r a nef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Doeth a da, uwch pawb yw Ef; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Â breichiau cryf a chadarn law; Ei gariad sydd byth bythoedd. Arwain mae trwy siom a braw; Ei gariad sydd byth bythoedd. Canwch fawl, canwch fawl. Canwch […]


Hyn yw ‘mhleser, hyn yw f’ymffrost

Hyn yw ‘mhleser, hyn yw f’ymffrost, Hyn yw ‘nghysur yn y byd – ‘Mod i’n caru’r addfwyn Iesu; Dyna ‘meddiant oll i gyd: Mwy yw nhrysor Nag a fedd y byd o’r bron. Ac ni allaf fyth fynegi Ped anturiwn, tra fawn byw, Pa mor hyfryd, pa mor felys, Pa mor gryf, ei gariad yw: […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 25, 2015

Iachawdwr y byd

Carodd Duw y byd cymaint nes Iddo ddod a marw trosom ni! Fe gym’rodd bwysau euogrwydd dyn Rhoddodd floedd o’r groes, ‘Fe orffennwyd’. Crist yr Iôr, maeddodd y t’wyllwch Mae E’n fyw, trechodd Ef farwolaeth. Felly creodd y ffordd I’n hachub i gyd Gwir achubwr yw holl fyd. Canwn glod iddo Ef Am ei gariad […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 21, 2015

Iesu ei hun yw ngobaith i (Angor)

Iesu ei hun yw ngobaith i Ei Waed sydd yn fy angori Does dim i’w roi gan ddynolryw Yn enw Iesu nawr rwy’n byw. Iesu Grist, Ein hangor ni Y meirw caiff fyw, Trwy gariad Crist, Trwy y Storm Ef yw’r Iôr, Iôr dros oll. Pan rwyf yn baglu yn y ras Mi godaf eto […]


Iesu ei Hunan yw fy mywyd

Iesu ei Hunan yw fy mywyd – Iesu’n marw ar y Groes, Y trysorau mwyaf feddaf Yw ei chwerw angau loes; Gwacter annherfynol ydyw Meddu daear, da, na dyn; Colled ennill popeth arall, Oni enillir Di dy Hun. Dyma ddyfnder o drysorau, Dyma ryw anfeidrol rodd, Dyma wrthrych ges o’r diwedd Ag sy’n hollol wrth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

Iesu, fe ddathlwn ni dy goncwest di

Iesu, fe ddathlwn ni dy goncwest di; Iesu, ymgollwn yn dy ras. Iesu, gorfoleddwn ynot ti; Iesu, fe’n prynaist drwy dy waed. I brofi rhyddid cael bod yn blant i Dduw, O fod yn gaeth i bechod, trwyddo ef y cawn ni fyw. Dewch, gorfoleddwn yn ei goncwest ef, A’i gariad yn ein c’lonnau ni. […]