logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yr Iesu’n ddi-lai a’m gwared o’m gwae

Yr Iesu’n ddi-lai a’m gwared o’m gwae; achubodd fy mywyd, maddeuodd fy mai; fe’m golchodd yn rhad, do’n wir, yn ei waed, gan selio fy mhardwn rhoes imi ryddhad. Fy enaid i sydd yn awr, nos a dydd, am ganmol fy Iesu a’m rhoddes yn rhydd: ffarwél fo i’r byd a’i bleser ynghyd; ar drysor […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Ysbryd byw y deffroadau

Ysbryd byw y deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr; rhwyga’r awyr â’th daranau, crea’r cyffroadau mawr; chwyth drachefn y gwyntoedd cryfion ddeffry’r meirw yn y glyn, dyro anadliadau bywyd yn y lladdedigion hyn. Ysbryd yr eneiniad dwyfol, dyro’r tywalltiadau glân, moes y fflam oddi ar yr allor, ennyn ynom sanctaidd dân; difa lygredd ein […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Ysbryd Glân, golomen nef

Ysbryd Glân, golomen nef, gwrando’n rasol ar ein llef; aethom yn wywedig iawn, disgyn yn dy ddwyfol ddawn. Oer ein serch, a gwan ein ffydd, ein Hosanna’n ddistaw sydd; tyred, tyred, Ysbryd Glân, ennyn ynom nefol dân. Er na haeddwn ni dy gael, eto ti wyt Ysbryd hael; tyred, tyred yn dy ras, maedda’n hanghrediniaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Ysbryd graslon, rho i mi

Ysbryd graslon, rho i mi fod yn raslon fel tydi; dysg im siarad yn dy iaith, boed dy ddelw ar fy ngwaith; gwna i holl addfwynder f’oes ddweud wrth eraill werth y groes. Ysbryd geirwir, rho i mi fod yn eirwir fel tydi; trwy’r ddoethineb oddi fry gwna fi’n dirion ac yn gry'; gwna fi’n […]


Ysbryd Sanctaidd, disgyn

Ysbryd Sanctaidd, disgyn o’r uchelder glân nes i’n calon esgyn mewn adfywiol gân. Arwain ein hysbrydoedd i fynyddoedd Duw, darpar yno’r gwleddoedd wna i’r enaid fyw. Dangos inni’r llawnder ynddo ef a gaed, dangos inni’r gwacter heb rinweddau’r gwaed. Ysbryd Sanctaidd, dangos inni’r Iesu mawr; dwg y nef yn agos, agos yma nawr. PENAR, 1860-1918 […]


Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau

Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau ar dy eiriau di dy hun; agor inni’r Ysgrythurau, dangos inni Geidwad dyn. O sancteiddia’n myfyrdodau yn dy wirioneddau byw; crea ynom ddymuniadau am drysorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu, dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd; dyma gyfaill bery’n ffyddlon, ac a lŷn yn well na brawd DYFED, 1850-1923

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Ysbryd y gorfoledd

Ysbryd y gorfoledd, tyrd i’n calon ni, fe ddaw cân i’n henaid wrth d’adnabod di; cyfaredda’n hysbryd â llawenydd byw nes in lwyr feddiannu cyfoeth mawr ein Duw. Ysbryd y gwirionedd, rho dy lewyrch clir, arwain ni o’r niwloedd at oleuni’r gwir; rho i ni’r ddoethineb sydd mor lân â’r wawr, tyn ein henaid gwamal […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

Ysbryd y gwirionedd, tyred

Ysbryd y gwirionedd, tyred yn dy nerthol, ddwyfol ddawn; mwyda’r ddaear sych a chaled a bywha yr egin grawn: rho i Seion eto wanwyn siriol iawn. Agor gyndyn ddorau’r galon a chwâl nythle pechod cas; bwrw bob rhyw ysbryd aflan sy’n llochesu ynddi i maes: gwna hi’n gartref i feddyliau prydferth gras. Tywys Seion i’r […]


Moliannwn ein Tad yn y nefoedd

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd, cynlluniwr y cread i gyd, Creawdwr y sêr a’u niferoedd, Cynhaliwr holl fywyd y byd; ei enw sydd fawr drwy’r nefoedd a’r llawr, ymuned plant dynion i’w foli yn awr. Mawrygwn y Mab, ein Gwaredwr a ddaeth yn y cnawd atom ni, a rodiodd yn isel ei gyflwr a […]