logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd

Anghrediniaeth, gad fi’n llonydd, onid e mi godaf lef o’r dyfnderoedd, lle ‘rwy’n gorwedd, i fyny’n lân i ganol nef; Brawd sydd yno’n eiriol drosof, nid wy’n angof nos na dydd, Brawd a dyr fy holl gadwynau, Brawd a ddaw â’r caeth yn rhydd. ‘Chydig ffydd, ble ‘rwyt ti’n llechu? Cymer galon, gwna dy ran; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Angylion doent yn gyson

Angylion doent yn gyson, rifedi gwlith y wawr, rhoent eu coronau euraid o flaen y fainc i lawr, a chanent eu telynau ynghyd â’r saint yn un: fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. Fyth, fyth, am Dduwdod yn y dyn, fyth, fyth ni chanant ddigon am Dduwdod yn y dyn. O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Anturiaf at ei orsedd fwyn

Anturiaf at ei orsedd fwyn, Dan eithaf tywyll nos; Ac mi orffwysaf, doed a ddêl, Ar haeddiant gwaed y groes. Mae ynddo drugareddau fil, A chariad heb ddim trai, A rhyw ffyddlondeb fel y môr At ei gystuddiol rai. Mi rof ffarwél i bob rhyw chwant – Pob pleser is y nen; Ac yr wy’n […]


Anturiaf ymlaen

Anturiaf ymlaen drwy ddyfroedd a thân yn dawel yng nghwmni fy Nuw; er gwanned fy ffydd enillaf y dydd, mae Ceidwad pechadur yn fyw. Mae f’enaid yn llon a’m pwys ar ei fron; er maint fy nhrallodion daw’r dydd caf hedeg yn glau uwch gofid a gwae yn iach, a’m cadwynau yn rhydd! DAVID DAVIES, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Anweledig! ‘rwy’n dy garu

Anweledig! ‘rwy’n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras: tynnu f’enaid i mor hyfryd o’i bleserau penna’ i maes; gwnaethost fwy mewn un munudyn nag a wnaethai’r byd o’r bron ennill it eisteddfa dawel yn y galon garreg hon. ‘Chlywodd clust, ni welodd llygad, ac ni ddaeth i galon dyn mo ddychmygu, chwaethach deall natur […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Anwylaf Grist, dy sanctaidd ben

Anwylaf Grist, dy sanctaidd ben dan ddrain fu drosof fi; dy fendith tywallt ar fy mhen im feddwl drosot ti. Anwylaf Grist, dy ddwylo gwyn a hoeliwyd drosof fi; dy fendith ar fy nwylo boed i weithio drosot ti. Anwylaf Grist, dy sanctaidd draed a hoeliwyd drosof fi; dy fendith tywallt ar fy nhraed fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Ar asyn daeth yr Iesu cu

Ar asyn daeth yr Iesu cu drwy euraid borth Caersalem dref, a gwaeddai’r plant â’u palmwydd fry: Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! Fe fynnai’r Phariseaid sur geryddu’r plant a’u llawen lef, a rhoddi taw ar gân mor bur: Hosanna, Hosanna, Hosanna iddo ef! Ar hyn, atebodd lesu’r dorf, “Pe na bai’r plant mor llon eu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Ar ddydd ein bedydd gwnaethpwyd ni

Ar ddydd ein bedydd gwnaethpwyd ni yn rhan o deulu dinas Duw; croesawyd ni i gorlan Crist, ac ef yw’n Bugail da a’n llyw. Ar ddydd ein bedydd galwyd ni yn blant y Tad a’i gariad ef, aelodau byw am byth i Grist ac etifeddion teyrnas nef. Ar ddydd ein bedydd rhwymwyd ni i gefnu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf

Ar fôr tymhestlog teithio ‘rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll: fy Nhad sydd wrth y llyw. Trwy leoedd geirwon, enbyd iawn, a rhwystrau o bob rhyw y’m dygwyd eisoes ar fy nhaith: fy Nhad sydd wrth y llyw. Er cael fy nhaflu o don i don, nes ofni bron […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Ar gyfer heddiw’r bore

Ar gyfer heddiw’r bore ‘n faban bach y ganwyd gwreiddyn Jesse ‘n faban bach; y Cadarn ddaeth o Bosra, y Deddfwr gynt ar Seina, yr Iawn gaed ar Galfaria ‘n faban bach yn sugno bron Maria ‘n faban bach. Caed bywiol ddŵr Eseciel ar lin Mair a gwir Feseia Daniel ar lin Mair; caed bachgen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015