logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Am gael cynhaeaf yn ei bryd

Am gael cynhaeaf yn ei bryd dyrchafwn foliant byw; fe gyfoethogwyd meysydd byd gan fendith afon Duw. O ffynnon glir haelioni’r nef y tardd yn hardd a byw, ac am ei fawr ddaioni ef y dywed afon Duw. O hon yr yf gronynnau’r llawr a’r egin o bob rhyw; nid ydyw gemog wlith y wawr […]


Am heulwen glir ac awel fwyn

 I ti, O Dad, diolchwn. Am heulwen glir ac awel fwyn, i ti, O Dad, diolchwn; am harddwch ir pob maes a llwyn, i ti, O Dad, diolchwn; am flodau tlws a blagur mân, am goed y wig a’u lliwiau’n dân, am adar bach a’u melys gân, i ti, O Dad, diolchwn. Am ddail y […]


Am iddo fynd i Galfarî

Am iddo fynd i Galfarî mae’n rhaid coroni’r Iesu; byth ni fodlonir teulu’r nef heb iddo ef deyrnasu. Griddfannau dwys y cread sydd am weled dydd yr Iesu; o fyd i fyd datseinia’r llef: rhaid iddo ef deyrnasu. Bydd llai o ddagrau, llai o boen, pan gaiff yr Oen ei barchu; caiff daear weled dyddiau’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Am Iesu Grist a’i farwol glwy’

Am Iesu Grist a’i farwol glwy’ boed miloedd mwy o sôn, a dweded pob rhyw enaid byw mai teilwng ydyw’r Oen. Fe ddaeth yn dlawd, etifedd nef, i ddioddef marwol boen; myneged pob creadur byw mai teilwng ydyw’r Oen. Y llu angylaidd draetha nawr am rinwedd mawr ei boen; cydganed pawb o ddynol-ryw mai teilwng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Am rif y saint y sydd o’u gwaeau’n rhydd

Am rif y saint y sydd o’u gwaeau’n rhydd, i ti a roes gerbron y byd eu ffydd, dy enw, Iesu, bendigedig fydd: Haleliwia, Haleliwia! Ti oedd eu craig, eu cyfnerth hwy a’u mur, ti, Iôr, fu’n Llywydd yn eu cad a’u cur, ti yn y ddunos oedd eu golau pur: Haleliwia, Haleliwia! Fendigaid gymun, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Am y llaw agored, raslon

Am y llaw agored, raslon molwn heddiw Dduw y nef; mor ddiderfyn yw y rhoddion a gyfrennir ganddo ef! Ffyddlon yw y cariad dwyfol uwch trueni euog fyd, gyda llaw agored, dadol fyth yn llawn er rhoi o hyd. Llaw y Tad fu’n hulio’r ddaear gyda manna glân y nef, ninnau heddiw yn ddiolchgar roddwn […]


Anadla, anadl Iôr

Anadla, anadl Iôr, Llanw fy mywyd i, Fel byddo ‘nghariad i a’m gwaith Yn un a’r eiddot ti. Anadla, anadl Iôr, Rho imi galon bur, A gwna f’ewyllys dan dy law Yn gadarn fel y dur. Anadla, anadl Iôr, Meddianna fi yn lân, Nes gloywi fy naearol fryd A gwawl y dwyfol dân. Anadla, anadl […]


Anfeidrol Dduw rhagluniaeth

Anfeidrol Dduw rhagluniaeth, a Thad y greadigaeth, coronaist eto’r flwyddyn hon â’th dirion ddoniau’n helaeth: ti Arglwydd pob daioni, beth mwy a dalwn iti na chydymostwng, lwch y llawr, yn awr i’th wir addoli? Na foed i’th drugareddau ddiferu ar ein llwybrau a ninnau’n fyddar ac yn fud o hyd i’th nef-rasusau; ein telyn, Iôr, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Anfeidrol Greawdwr a Thad

Anfeidrol Greawdwr a Thad, rhagluniwr holl oesoedd y llawr: er trigo uwchlaw pob mawrhad, O derbyn ein diolch yn awr. Wrth gofio dy ddoniau erioed rhyfeddwn dosturi mor fawr: anfeidrol Greawdwr a Thad, rhagluniwr holl oesoedd y llawr. Afonydd dy gariad di-drai yw trefn dy ragluniaeth i gyd, ac nid yw eu ffrydiau yn llai […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Anfon, Arglwydd, dy oleuni

Anfon, Arglwydd, dy oleuni ar y dyfroedd tywyll, du sydd â’u cerrynt yn cydgroesi gan fy mwrw o bob tu; dyro, Arglwydd, fraich cynhaliaeth, rho dy nerth i achub un na all nofio eiliad arall yn ei fymryn nerth ei hun. Methu credu geiriau dynion, gweld eu hanwadalwch hwy; chwerwi wrth wendidau eraill, gweld fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015