Gobaith

Pan dwi’n mynd ar fy ffordd

Pan dwi’n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi’n mynd ar fy ffordd yn y p’nawn, pan dwi’n mynd ar fy ffordd, pan mae’n nosi’n braf, Rydw i’n gwybod fod hyn yn iawn. Duw sy’n fy ngharu, beth bynnag a wnaf, Duw sy’n gofalu, ble bynnag yr af. Duw sydd yn gwybod […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Plygwn Lawr

Plygwn lawr o flaen dy orsedd, Plygwn lawr i’n Brenin ni, Plygwn nawr i Ti sy’n haeddu ein calonnau ni i gyd. Mae dy gwmni Di ym mhopeth dyn ni eisiau, dy bresenoldeb Di yn dod â hedd; ger dy fron Di dyn ni’n gweld d’ogoniant a d’adnabod Di fel Tad. Hawlfraint 2011 Andy Hughes

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Prydferthwch

Prydferthwch dy wyneb yn syllu i ‘ngwyneb, Prydferthwch dy lygaid yn syllu i’m llygaid, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch. Un peth, un peth a geisiaf. Un peth, un peth ddymunaf. Imi gael bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di. (Ail-adrodd o ‘Imi…’) A syllu ar…… (Salm […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Rwy’n dy garu – Aleliwia

Rwy’n dy garu, rwy’n dy garu, x3 Rwy’n dy garu, Amen. Rwy’n dy garu, Amen. Aleliwia, aleliwia, x3 Aleliwia, Amen. Aleliwia, Amen. ©2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Salm 131

O fy Arglwydd nefol, Nid balch fy nghalon i, Nid penuchel ydwyf, Na’n ceisio clod a bri, Na’n ymwneud â phethau mawr, Rhy ryfeddol oll i’m rhan, Ond tawelaf f’enaid Fel plentyn gyda’i fam. Geiriau: Cass Meurig (addaswyd o Salm 131) Alaw: Si Hei Lwli (tradd)

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Salm 139

Arglwydd, ti sydd wedi fy chwilio i, A’m hadnabod, neb yn well; Gwyddost pryd dw i’n codi neu eistedd lawr, A beth sy’n fy meddwl o bell. Wrth orffwys neu wrth gerdded cam, Rwyt yn gwybod pob dim dwi’n wneud, Rwyt ti’n gwybod, cyn imi agor ceg, Bob gair dw i’n mynd i’w ddweud. Tu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 14, 2016

Salm 149

O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Ym mrenin a chreuwr y byd, llawenhewch! A molwch ei enw â dawnsio a chanu, Â thympan a thelyn addolwch, mwynhewch! Oherwydd mae Duw wrth ei fodd gyda’i bobl, Mae’n rhoi gwaredigaeth i’r eiddil a’r gwan, O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Yng nghanol ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 14, 2016

Salm 40

Disgwyl bûm i wrth fy Nuw Ac yna plygodd ataf, Cododd fi o’r mwd a’r baw Mae ‘nhraed ar graig: ni faglaf. Rhoddodd yn fy nghalon gân O fawl i’n Duw goruchaf. Bydd llawer un, pan welant hyn, Yn ofni Duw o’r newydd, Gwyn ei fyd yr un sy’n wir Ymddiried yn yr Arglwydd. Ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Salm 8 (Tôn: Cainc yr aradwr)

O Arglwydd Dduw, ein brenin nefol Mae d’enw di mor fawr ryfeddol Ardderchog wyt dros dir a moroedd Gosodaist d’ogoniant uwch y nefoedd O, Dad annwyl, O, frenin sanctaidd Mor fawr yw dy enw di, Amen Fe godaist noddfa rhag d’elynion  lleisiau plant, nid arfau cryfion Sŵn baban bach ar fron yn gorwedd Dawelodd […]


Teilwng Wyt Ti

Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Oherwydd tydi sy’n creu popeth byw, O derbyn y gogoniant, y gallu, anrhydedd a’r nerth, Ein clod yn awr a roddwn i Ti, byth mwy. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970