Gobaith

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi

Ysbryd yr Arglwydd Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi,      ei law ef a’m tywys am ymlaen; danfonodd fi i rannu’r newydd da      a seinio nodyn gobaith yn fy nghân. Fe’m galwodd i gyhoeddi’r newydd da fod cyfoeth gwir ar gael i deulu’r tlawd, ac am ein bod drwy Grist yn blant i Dduw […]


Mae’r gelyn yn ei gryfder

Mae’r gelyn yn ei gryfder yn gwarchae pobol Dduw, a sŵn ei fygythiadau sy beunydd yn ein clyw, ond Duw a glyw ein gweddi er gwaethaf trwst y llu: er ymffrost gwacsaw uffern mae Duw y nef o’n tu. Fe guddiwyd ein gwendidau gyhyd heb brofi’n ffydd; pa fodd cawn nerth i sefyll yn llawn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Mae’r nos fu’n llethu d’Eglwys flin

Mae’r nos fu’n llethu d’Eglwys flin ar dorri’n wawr hyderus, a throir galaru hir dy blant yn foliant gorfoleddus, a thyf y dafnau mân cyn hir yn gawod gref i ddeffro’n tir. Rho i ni newyn am dy ddawn nes cawn ein llwyr ddigoni, a syched nes cawn uno’r floedd fod llynnoedd gras yn llenwi; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Mewn llawenydd yr âf allan

Cytgan: Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Mynyddoedd a bryniau yn Bloeddio canu o’m blaen. Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Holl goedwig y meysydd Yn curo dwylo o’m blaen. Pen 1: Fel hyn mae y gair a ddaw o’th enau, Nid yw’n dychwel atat […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Molwch yr Arglwydd o’r Nefoedd

Molwch yr Arglwydd o’r nefoedd. Bloeddiwch ei enw o’r mynyddoedd. Molwch e, ei holl fyddinoedd. Yr Arglwydd yw ein Duw Nawr ac am byth bythoedd. Fe greodd yr haul, y sêr, a’r lleuad, Bloeddiwch ei enw yr holl ddaear. Cytgan Dewch ynghyd, bob plentyn ac oedolyn, A phob anifail, o’r neidr i’r aderyn, Pawb ar […]


Mor anhygoel o gariadus

Cytgan: Mor anhygoel o gariadus, Mor anhygoel o bwerus. Mae’r clod i ti, Mae’r clod i ti. x2 Ail-adrodd Pen 1: Alla i ddim diolch i ti ddigon Am y pethau ti ‘di paratoi. Gad inni ddilyn ôl dy draed Weddill ein hoes. Cytgan x2 Pen 2: Alla i ddim canu i ti ddigon Am […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Mynnais wlad

Ysbrydoliaeth Beiblaidd: Luc 15, Y mab wnaeth wrthryfela (Dameg y Mab Afradlon) Mynnais wlad yn bell o olwg Tiroedd ffrwythlon tŷ fy Nhad; Yno ‘roedd fy ffrindiau’n ffyddlon, nes i’m brofi’n llwyr eu brad. Pechod aflan, do fe’m gyrrodd ‘Nes a nes at gibau’r moch, Ond dy Ysbryd a’m gwaredodd O dynfa gref y byd a’i […]


Nyni sydd ar y llawr

Ysbrydolioaeth Beiblaidd (Datguddiad 1:6) Nyni sydd ar y llawr yn ddim, Wnaeth E’n frenhinoedd nêf, Angylion Duw yn dal ein llaw A’n tywys tua thref. Edrychwn ar frenhinoedd byd Yn drist am fod i’r rhain, Ein gweld, sydd ar y llawr, yn neb, Cyff gwawd a choron ddrain. Ond cerddwn wastad gydag Ef; Glân yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 15, 2018

O llanwa hwyliau d’Eglwys

O llanwa hwyliau d’Eglwys yn gadarn yn y gwynt sydd heddiw o Galfaria yn chwythu’n gynt a chynt: mae’r morwyr yma’n barod a’r Capten wrth y llyw, a’r llong ar fyr i hwylio ar lanw Ysbryd Duw. O cadw’r criw yn ffyddlon a’r cwrs yn union syth ar gerrynt gair y bywyd na wna ddiffygio […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Paid ag ofni

O paid ag ofni, dywed Duw Rwy’n addo, gwnaf dy achub di A galwaf ar dy enw’n glir Fy eiddo wyt ti. Pan fyddi’n mynd drwy’r dyfroedd dwfn Mi fyddaf yno gyda thi; Wrth groesi’r afon wyllt ei llif Ni suddi di. Pan fyddi’n mynd drwy fflamau’r tân Ni chaiff eu gwres dy losgi di; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016