Gobaith

Gogoniant i Dduw

Gogoniant i Dduw yn y nefoedd goruchaf Tangnefedd islaw ar y ddaear i ni; Addolwn, moliannwn, diolchwn am d’ogoniant, Dduw Dad hollalluog, ein brenin wyt Ti. Arglwydd Iesu, Oen Duw sydd yn dwyn ymaith pechodau, Fab Duw, trugarha wrthym, gwrando ein llef; Ti’n unig sy’n sanctaidd, Ti’n unig yw’r Arglwydd, Tad, Mab, Ysbryd Glân, yng […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Gwnes di arllwys dy gariad (Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law)

Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Trwyddot ti cefais ffordd trwy ffydd I ddod i’r gras dwi’n sefyll ynddo, Do, cefais ffordd trwy ffydd i ddod I’r gras dwi’n sefyll ynddo. Cytgan: Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Pen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Haleliwia, mae Crist yn fyw

Pennill 1 Deffrwch, deffrwch, mae ’na reswm i ddathlu, Maddeuant bob pechod yn enw’r Iesu. Y groes, y groes, roedd dy waed di yn llifo, Ond ar y trydydd diwrnod mi godaist ti eto. Mae gen ti bŵer dros farwolaeth Yno ti y mae ein gobaith. Cytgan Haleliwia, mae Crist yn fyw Haleliwia, pob clod […]


Iddo Ef

Iddo Ef sydd yn gallu gwneud llawer mwy na phopeth a ddeisyfwn neu ddychmygwn trwy ei nerth sydd ar waith, trwy ei nerth sydd ar waith ynom ni, ynom ni. Iddo Ef y bo’r gogoniant ynom ni ac yng Nghrist Iesu y Meistr o genhedlaeth i genhedlaeth, hyd byth a hyd byth, Amen, Amen. Nerthol […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Iesu, Iesu, maddau i mi

Iesu, Iesu, maddau i mi x2 Iesu, Iesu, diolch iti x2 Iesu, Iesu, Rwy’n dy garu x2 © 2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Ildio

’Dwi wedi bod yn dilyn Y byd a’i addewidion, Ond dim ond ti sydd yn bodloni Y gwagle yn fy nghalon. ’Dwi’n dal ymlaen i ymladd, i geisio cael f’ewyllys i. Ond dim ond pan ‘dwi’n rhoi fy mywyd Y byddaf fi’n ei ffeindio hi. Deled dy deyrnas, Gwneler dy ewyllys. Cytgan ’Dwi’n ildio f’oll […]


Llais fy Mugail Yw

Mi glywaf lais sy’n galw f’enaid aflan, Gras a gwirionedd sy’n ei eiriau byw, Mae’n fy ngwahodd i’w ddilyn Ef i’w gorlan, Rwy’n ei adnabod, llais fy Mugail yw. Cytgan: Fy Mugail i, fy Mugail i, fy Mugail i, Rwy’n ei adnabod, llais – llais fy Mugail i. Pan fyddo’r nos yn ddu, a’r byd […]


Mae Duw wedi rhoi

Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, ac i bobl sydd yn byw yn bell i ffwrdd, ac i bobl […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Mae gen i ddwylo

Mae gen i ddwylo i’w curo i Dduw, Mae gen i goesau, i neidio i Dduw, Mae gen i ‘sgwyddau i blygu i Dduw, a fy nghorff i gyd i foli fy Nuw. Diolch, diolch, diolch i Ti, Dduw, Diolch, diolch, diolch i Ti, Dduw. Mae gen i glustiau i wrando ar Dduw, Mae gen […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw

Mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw yn fwy na choncwerwyr drwy gariad Mab Duw; er profi gorthrymder neu newyn neu gledd, ‘does ball ar y cariad agorodd y bedd. Molwch ef! Molwch ef! Mae’r gad wedi troi Molwch ef! Molwch ef! Mae’r gelyn yn ffoi; mae Iesu’n fuddugol, a’i bobol gaiff fyw yn fwy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015