logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Caraf di

Caraf Di O Arglwydd, fy nghryfder, Caraf Di O Arglwydd, fy nghaer, F’amddiffynfa gadarn, Gwaredwr, O caraf Di, caraf Di. Yr Arglwydd yw fy nghraig, Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy nghadernid a’m tarian, Fy noddfa a’m nerth, Rhag pwy, rhag pwy y dychrynaf? Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy Nuw yw fy nghraig lle […]


Credo’r Bedydd

Mae’r gân ar gael yn Gymraeg a Saesneg (Dogfen Word) Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw y Tad, drwy ffydd, Creawdwr hollalluog a greodd bob peth sydd; Rwy’n credu ac ymddiried yn Iesu Grist, Mab Duw, Fu farw ar groes drosom ni a chodi nôl yn fyw. Rwy’n credu ac ymddiried yn Nuw yr Ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion

Cyd-ddiolchwn, Arglwydd tirion, am yr ysguboriau llawn: ti sy’n nerthu dwylo dynion a rhoi grym i gasglu’r grawn; am i ti ein cofio beunydd a chyflawni eto’r wyrth, yma canwn am y cynnydd a rhown ddiolch yn y pyrth. Byth ni phaid dy drugareddau, a’th ddaioni sydd yr un; pwy all gofio dy holl ddoniau […]


Dewch, canwn

Dewch, canwn yn llawen i’r Arglwydd, I’r Graig sy’n ein hachub rhown hŵre (hŵre!) A down i’w bresenoldeb â diolch A gweiddi ein moliant iddo Ef. Duw mawr yw ein Harglwydd byw Brenin mawr y ddaear lawr Dewch, canwn yn llawen iddo Ef. Mae crombil y ddaear yn ei ddwylo A chopa pob mynydd uchel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2016

Does ‘na neb fel Ti

Does ’na neb fel Ti, Does ’na neb fel Ti, Does ’na neb fel Ti Iesu. O dy aberth pan est ti i Galfari. O dy gariad ar y groes drosof fi. ©2008 Andy Hughes Singable English translation: There is none like You, There is none like You, There is none like You Jesus. O your sacrifice poured out at Calvary. O Your love shown on the cross, Lord, for me.

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Does dim byd allai neud i Ti

Does dim byd allai neud i Ti Fy ngharu mwy na llai nag wyt ti nawr Dim ots i ble dwi’n mynd, dwi’n gwybod wnei fy nilyn Iesu Iesu, O Iesu Iesu. O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O Ti yw ein Duw sydd yn rhedeg ar ein hôl, Ti yw ein Duw sydd fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Duw yw Fy Ngoleuni (Salm 27)

Duw yw fy ngoleuni; yr Arglwydd yw f’achubwr cryf. Duw yw caer fy mywyd, does neb yn gallu ‘nychryn i. Ceisiais un peth gan fy Nuw, Yn ei dŷ gad imi fyw, I syllu ar ei harddwch, a’i geisio yn ei deml bob dydd. Duw fydd yn fy nghadw’n ei gysgod pan ddaw dyddiau gwael, […]


Dwed wrth dy Dduw

Dwed wrth dy Dduw [Philipiaid 4:11-14  Alaw: Paid â Deud] Os yw’th galon bron â thorri Dwed wrth dy Dduw, Os yw serch dy ffydd yn oeri Dwed wrth dy Dduw. Ac os chwalu mae d’obeithion Dwed wrth dy Dduw, Fe ddaw’n nes i drwsio’th galon, Dwed wrth dy Dduw. Os mai poenus yw’th sefyllfa […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Dwi eisiau diolch

Wedi dod i dy dŷ, Dyma fi i roi mawl i ti; Wedi bod trwy y byd, Does ‘na neb sydd yn debyg i ti. Ti yw’r un sy’n gwneud fy nghalon yn llawen, Er gwaetha’ stormydd yn fy mywyd, Fy moliant rôf i ti a thi yn unig, Ti sydd wedi rhoi d’addewid. Cytgan: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr siapiau hardd cymylau gwyn, Y gwynt yn chwythu ar fy ngwyneb a’i sŵn yn rhuthro ble y mynn. Sut faswn i petawn i yno y dydd croeshoeliwyd Iesu cu, Pan rwygwyd llen y deml’n hanner a threchwyd grym marwolaeth du? Mae’r greadigaeth yn disgwyl,  mae’r greadigaeth yn disgwyl, Mae’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019