Gobaith

Bydd ddewr, bydd gryf

Bydd ddewr, bydd gryf, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Bydd ddewr, bydd gryf, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Paid ofni dim a ddaw, Ingoedd, poen na braw; Rhodia mewn ffydd a buddugoliaeth, Rhodia mewn ffydd a buddugoliaeth, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Morris Chapman (Be Bold, Be Strong), cyfieithiad awdurdodedig: Susan Williams ©Word […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Ac fe ddown o’th flaen yn awr A diolchgarwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 25, 2015

Molwch ar yr utgorn

Molwch ar yr utgorn a thympan a dawns, molwch ar y nabl ac ar delyn, molwch, molwch enw yr Iôr: molwch ar y symbal llafar, molwch ar y symbal llafar, pob perchen anadl, molwch yr Iôr. Haleliwia! molwch yr Iôr, Haleliwia! molwch yr Iôr, pob perchen anadl, molwch yr Iôr. Haleliwia! molwch yr Iôr Haleliwia! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Nefol dad ni allaf ddeall

Nefol dad ni allaf ddeall sut y medrais i fodoli Am gyhyd heb wybod am dy gariad grymus di. Ond nawr dy blentyn annwyl wyf, derbyniais Ysbryd y mabwysiad; Wnei di byth fy ngadael i, can’s trigo ’rwyt o fewn fy nghalon. Fe’th addolaf Arglwydd, Fe’th ganmolaf Arglwydd, Fe’th ddyrchafaf Arglwydd, Ti yw fy Nuw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

O Dduw ein Iôr

O Dduw ein Iôr, bendigedig ydwyt ti, Y ddae’r sy’n llawn o’th ogoniant. O Dduw ein Iôr, mor drugarog ydwyt ti; Mor hardd, mor wych, ac mor ddyrchafedig. Fe’th ddyrchafwn di, fe’th ddyrchafwn di Orseddog Iôr yn Seion. Fe’th ddyrchafwn di, fe’th ddyrchafwn di Orseddog Iôr yn Seion. O Dduw ein Tad, mor haelionus ydwyt […]


Ti gyda ni

Mae’n ddirgelwch mawr i mi Y gallai dwylo’r Arglwydd fod mor fach. Y bysedd bychan yn ymestyn yn y nos, Dwylo a osododd holl derfynau’r nef. Cytgan Haleliwia, Haleliwia, Cariad Nef Ddaeth i lawr i’n hachub ni. Haleliwia, Haleliwia, Mab ein Duw, Brenin tlawd gyda ni. Ti gyda ni. Mae’n ddirgelwch mawr i mi Iddo […]


Trwy ein Duw

Trwy ein Duw glewion fyddwn ni, Trwy ein Duw gelynion sathrwn ni. A buddugoliaeth bloeddiwn, canwn ni: ‘Crist yw’r Iôr!’ (Tro olaf yn unig) Crist yw’r Iôr! Crist yw’r Iôr! Cans concrodd ar y trydydd dydd, A daeth o’i rwymau’n rhydd. Fe goncrodd Duw, ein Brenin mawr! Y byd a wêl yn awr mai Dale […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970