logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu yw’r Iôr – y gri sy’n atsain drwy y cread

Iesu yw’r Iôr! – y gri sy’n atsain drwy y cread, Disglair Ei rym, tragwyddol Air, ein Craig. Gwir Fab ein Duw, sy’n llenwi’r nefoedd â’i ogoniant, Sy’n ein gwahodd i brofi’r Bara byw. Iesu yw’r Iôr – a’i lais sy’n cynnal y planedau, Ond rhoes o’r neilltu goron nef o’i ras. Iesu y dyn, […]


Mae gobaith sicr yn fy nghalon i

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i, Sy’n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau du; Wrth weled mymryn o d’ogoniant yma nawr amheuaeth ffodd o’m tu: Maddeuwyd im pob pechod cas; Mae gobaith nefoedd ynof fi! Fy mraint, fy ngalwad a’m llawenydd pur Yw gwneud d’ewyllys Di. Mae gen i obaith cryf sy’n ’sgafnu maich Yn […]


Mae’r byd yn canu cân y Tad

Mae’r byd yn canu cân y Tad; Mae’n galw’r haul i ddeffro’r wawr A mesur hyd y dydd, Nes machlud ddaw A’i liwiau rhudd. Ei fysedd wnaeth yr eira mân Ein byd sy’n troi o dan ei law; A rhyddid eryr fry, Fel chwerthin plant, o Dduw y dônt. Haleliwia! Cyfodwn oll a chanu’n awr: […]


Mor fawr yw cariad Duw y Tad

Mor fawr yw cariad Duw y Tad, Ni ellir byth ei fesur; Fe roddodd ef ei Fab yn Iawn I achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen, Pan guddiodd Duw y Tad ei wedd; Aeth t’wyllwch dudew drwy y tir Er mwyn i’n gael tangnefedd. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes, […]


Ni wn paham y rhoddwyd gras

Ni wn paham y rhoddwyd gras rhyfeddol Duw i mi; Na pham y’m prynwyd iddo’i Hun er maint fy meiau lu: Ni wn i sut y rhoddodd Ef achubol ffydd i’m rhan, na sut, trwy gredu yn ei air, daeth hedd i’m calon wan: Ond fe wn i bwy y credais, a’m hyder ynddo sydd […]


O dyma fore

O! Dyma fore, llawen a disglair, A gobaith yn gwawrio’n Jerwsalem; Carreg symudwyd, gwag oedd y bedd, Wrth i angel gyhoeddi, ‘Cyfodwyd’! Gweithredwyd gynllun Duw Cariad yw, Croes ein Crist Aberth pur ei waed Cyflawnwyd drosom ni, Mae E’n fyw! Atgyfododd Crist o’r bedd! Mair oedd yn wylo, ‘Ble mae fy Arglwydd?’ Mewn tristwch y […]


Yng Nghrist ei Hun

Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i, Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, Ei heddwch mawr, ‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr! Fy nghysur yw, fy oll yn oll, Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i. […]


Ysbryd Duw, tyrd chwytha arna’i nawr

Ysbryd Duw, tyrd chwytha arna’i nawr, Bywyd newydd rho i’m henaid i. Tyrd ac adnewydda ’nghalon friw Gyda phresenoldeb f’Arglwydd byw. Gwna i’th Air fywiogi mywyd i, Rho i’m ffydd i weld Dy law ar waith. Gwna fi’n danbaid dros dy burdeb llwyr, Ysbryd Duw tyrd, chwytha arna i. Ysbryd Duw, cartrefa ynof fi, Dangos […]