logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu

Glywaist ti lais mwyn yr Iesu’n D’alw di i’w ddilyn Ef? Brofaist ti Ei gwmni graslon Enaid, ar dy ffordd tua thref, Gyda chariad cywir, ffyddlon Cariad dwyfol lifa’n rhad, Cariad Ceidwad cyfiawn, rhadlon? Yn Ei groes, tosturi ga’d. Glywaist ti lais mwyn trugaredd Yn rhoi hedd a phardwn pur? Deimlaist ti falm bryn Calfaria’n […]

  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021

Rhydd Duw fwy o ras

Pennill 1: Rhydd Duw fwy o ras pan fo’r beichiau’n cynyddu, Fe rydd fwy o nerth wrth i’r tasgau drymhau; Gorlifa’i drugaredd pan ddybla’r gorthrymder, Yn wyneb treialon, Ei hedd ddaw’n ddi-drai. Cytgan: Diderfyn Ei gariad, Ei ras sy’n ddifesur, Tu hwnt i’n dirnadaeth helaethrwydd Ei ddawn; O’i storfa gyfoethog, ddihysbydd yn Iesu Mae’n rhoddi, […]

  • Rhys Llwyd,
  • February 10, 2021