Gobaith

Arglwydd ein Iôr

Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw d’enw di drwy’r holl ddaear. Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw d’enw di drwy’r holl ddaear. Gosodaist dy ogoniant uwchlaw y nefoedd, O enau plant y peraist fawl i’th hun; Ti a roist y lloer a’r holl sêr yn eu lle, Beth yw dyn i ti fy Nuw? Beth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 4, 2015

Iesu, yr enw uchaf sydd

Iesu, yr enw uchaf sydd, Yr Un sy ’run o hyd, Gan godi’n dwylo fry addolwn di; Tyrd, yng ngrym dy Ysbryd Glân, Ymwêl â’r tafod tân, Ac yna gwêl pob un Ti yw’r Emaniwel. Emaniwel, Emaniwel, Emaniwel, mae Duw gyda ni. Cyfieithiad Awdurdodedig : Arfon Jones, (Jesus, the Name above all names): Hilary Davies […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 21, 2015