logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ni wn paham (Londonderry Air)

Ni wn paham fod gwrthrych mawl Angylion Yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw; Pam bu i’r Bugail geisio yr afradlon I’w gyrchu adref ‘nôl i gorlan Duw? Ond hyn a wn, ei eni Ef o Forwyn, A phreseb Bethlem roddwyd iddo’n grud, A rhodiodd isel lwybrau Galilea, Ac felly rhoddwyd Ceidwad, Ceidwad gwiw […]


Ni wn paham y rhoddwyd gras

Ni wn paham y rhoddwyd gras rhyfeddol Duw i mi; Na pham y’m prynwyd iddo’i Hun er maint fy meiau lu: Ni wn i sut y rhoddodd Ef achubol ffydd i’m rhan, na sut, trwy gredu yn ei air, daeth hedd i’m calon wan: Ond fe wn i bwy y credais, a’m hyder ynddo sydd […]


Os heddwch fel afon

Os heddwch fel afon sy’n canlyn fy nhroed, Neu dristwch fel ymchwydd y lli – Beth bynnag a ddaw, Ti a’m dysgaist i ddweud “Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi.” Diogel wyf gyda Thi, Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi. Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, Ond methant ddarostwng fy nghri Fod Crist […]


Pa fawredd yw’r gogoniant hwn

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn Ddewisodd ddod yn ddim? Cyfnewid gwychder nef y nef Am fyd mor dlawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni Tu hwnt i ddeall dyn; Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro Y clywa’ i’r hanes hwn. Beth wnaf ond plygu glin; Addolaf ger dy fron A dyfod fel yr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Pan edrychaf i’r nefoedd

Pan edrychaf i’r nefoedd Ar waith dy ddwylo Di, Gwelaf y lleuad a’r sêr – Gwaith dy fysedd ydynt oll; Ond fe’n ceraist ni gyda gras mor ddwfn; O, Iôr, mor fawr wyt ti! Plant sy’n canu dy glodydd, A’r gelyn sydd yn ffoi; Iôr mae dy enw mor nerthol, Rhyfeddol yw yn awr; Ond […]


Rho olwg ar Dy gariad

Rho olwg ar dy gariad Rhyfeddol ataf fi; Y cariad ddaeth a Thi i’r byd I farw ar Galfari. O cymorth rho i ddeall, A gwerthfawrogi’n iawn Y pris a delaist, Sanctaidd Un, Er dwyn fy meiau’n llawn. Ai’r hoelion, O Waredwr, A’th glymodd Di i’r groes? Na, na, dy gariad ataf fi A wnaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015

Rhowch i’r Arglwydd

Rhowch i’r Arglwydd yn dragywydd Foliant, bawb sydd is y nen; Wele’r Iesu’n dioddef, trengi’n Aberth perffaith ar y pren; Concwest gafwyd, bywyd roddwyd, Mewn gogoniant cwyd ein Pen. Dynion fethant, Crist yw’n haeddiant, Ef yw’n glân gyfiawnder pur; Crist yr Arglwydd yn dragywydd Sy’n dwyn rhyddid o’n holl gur; Rhydd in’ bardwn; etifeddwn Fywyd, […]


Rwyt ti’n gryfach

Cariad dwyfol, er ein mwyn hoeliwyd ar gywilydd croes. Dygaist ein gwarth, a’n pechod ni; Mewn buddugoliaeth codaist fry. Drwy’r ystorm a thrwy y tân Gras di-drai, mor ffyddlon yw; Mae gwirionedd a’m rhyddha; Ynof Iesu Grist sy’n byw. Rwyt ti’n gryfach, rwyt ti’n gryfach, Concrwyd pechod, fe’m gwaredaist, Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd! Iesu, Ti yw […]


Ti biau’r goron

Ti biau’r goron, atgyfodedig Grist; Cyflawn fuddugoliaeth gaed ar angau trist; Angel ddaeth i sefyll lle gorweddaist Ti, ‘Na, nid yw Ef yma!’ oedd ei lawen gri. Ti biau’r goron, atgyfodedig Grist; Cyflawn fuddugoliaeth gaed ar angau trist. Crist ddaw i’n cyfarch heddiw’n fyw o’r bedd; Gwasgar ofn a thristwch, rhydd i ni ei hedd; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 9, 2015