logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Paid ag ofni

O paid ag ofni, dywed Duw Rwy’n addo, gwnaf dy achub di A galwaf ar dy enw’n glir Fy eiddo wyt ti. Pan fyddi’n mynd drwy’r dyfroedd dwfn Mi fyddaf yno gyda thi; Wrth groesi’r afon wyllt ei llif Ni suddi di. Pan fyddi’n mynd drwy fflamau’r tân Ni chaiff eu gwres dy losgi di; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Salm 131

O fy Arglwydd nefol, Nid balch fy nghalon i, Nid penuchel ydwyf, Na’n ceisio clod a bri, Na’n ymwneud â phethau mawr, Rhy ryfeddol oll i’m rhan, Ond tawelaf f’enaid Fel plentyn gyda’i fam. Geiriau: Cass Meurig (addaswyd o Salm 131) Alaw: Si Hei Lwli (tradd)

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Salm 139

Arglwydd, ti sydd wedi fy chwilio i, A’m hadnabod, neb yn well; Gwyddost pryd dw i’n codi neu eistedd lawr, A beth sy’n fy meddwl o bell. Wrth orffwys neu wrth gerdded cam, Rwyt yn gwybod pob dim dwi’n wneud, Rwyt ti’n gwybod, cyn imi agor ceg, Bob gair dw i’n mynd i’w ddweud. Tu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 14, 2016

Salm 149

O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Ym mrenin a chreuwr y byd, llawenhewch! A molwch ei enw â dawnsio a chanu, Â thympan a thelyn addolwch, mwynhewch! Oherwydd mae Duw wrth ei fodd gyda’i bobl, Mae’n rhoi gwaredigaeth i’r eiddil a’r gwan, O canwch i’r Arglwydd gân newydd, ei seintiau, Yng nghanol ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 14, 2016

Salm 40

Disgwyl bûm i wrth fy Nuw Ac yna plygodd ataf, Cododd fi o’r mwd a’r baw Mae ‘nhraed ar graig: ni faglaf. Rhoddodd yn fy nghalon gân O fawl i’n Duw goruchaf. Bydd llawer un, pan welant hyn, Yn ofni Duw o’r newydd, Gwyn ei fyd yr un sy’n wir Ymddiried yn yr Arglwydd. Ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 13, 2016

Salm 8 (Tôn: Cainc yr aradwr)

O Arglwydd Dduw, ein brenin nefol Mae d’enw di mor fawr ryfeddol Ardderchog wyt dros dir a moroedd Gosodaist d’ogoniant uwch y nefoedd O, Dad annwyl, O, frenin sanctaidd Mor fawr yw dy enw di, Amen Fe godaist noddfa rhag d’elynion  lleisiau plant, nid arfau cryfion Sŵn baban bach ar fron yn gorwedd Dawelodd […]


Teyrnas

Fel y lefain yn y blawd Wedi ei guddio a’i dylino Eto’n tyfu yn y dirgel Nes caiff y cwbl ei lefeinio; Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw, Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw. Deled dy deyrnas Gwneler d’ewyllys Yma ar y ddaear Fel yn y nefoedd Fel yr hedyn lleiaf un Wedi ei guddio’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Trugaredd

[Hebreaid 4:14-16, Alaw: Deio Bach] Pan mae pobl yn dy wrthod Cofia Iesu ar y groes Pan mae eraill yn dy wawdio Cofia iddo ddioddef loes. Cariodd Ef ein holl fethiannau, Teimlodd Ef y poen i gyd; Archoffeiriad ydyw’r Iesu Gyd-ddioddefa â’n gwendid ni. Pan mae bywyd yn dy brofi Dal dy afael yn dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Trwy drugaredd

Trwy drugaredd, Arglwydd, Trwy dy ras, Tywallt d’ennaint Di Arnom ni nawr. Tynn fi’n ddyfnach, Arglwydd, Mwy bob dydd, Yn llif dy Ysbryd caf D’ewyllys Di. Tyred Ysbryd Glân, Tyred Ysbryd Glân, Tynn fi’n nes at Iesu yr Oen. Greg Leavers: By your mercy, Cyfieithiad Awdurdodedig: Cass Meurig © Greg Leavers


Y Deg Rheol

Dywedodd Duw wrth Moses, ‘Nawr dyma’r ffordd i fyw, Achos Fi ydy’r Arglwydd dy Dduw.’ Dywedodd Duw wrth Moses, ‘Nawr dyma Reol Un: Paid cael duwiau eraill, Achos Fi ydy’r Arglwydd dy Dduw.’ Dywedodd Duw wrth Moses, ‘Nawr dyma Reol Dau: Paid addoli pethau, Paid cael duwiau eraill, Achos Fi ydy’r Arglwydd dy Dduw.’ Dywedodd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 14, 2016