logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae yna orsedd fry

Mae yna orsedd fry, Tu hwnt i bopeth sy’, Lle daw rhyw ddydd holl blant y ffydd, I foli Duw. I’r Mab fe ganwn gân, Yr Oen sy’n puro’n lân, Addewid gras i’r rhai a gred, Ein Prynwr yw. Clywch floeddio lleisiau’r nef, Eu moliant iddo Ef, Atseinia’r clod drwy lysoedd pur Gan lenwi’r nen. […]


O Frenin Pur

O Frenin pur, Sancteiddiaf Un, Rwyf eisiau dy anrhydeddu Teilwng yw’th enw o’m clod. O gyfaill pur, Sancteiddiaf ffrind Trwy dy haelioni caf feddu Croeso yn hytrach na gwarth. Hwn yw dirgelwch mawr y byd a’r nef, Er mai’r Sanctaidd Un wyt ti, Cyfeillgarwch rhoist i mi; A gyda bendith calon Duw y Tad, Disgyblu […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Talwyd y Pris

Talwyd y pris A nawr yn haeddiant Crist Cawn dderbyn popeth ddaw Trwy’i aberth drud. Talodd yn llawn I brynu’n rhyddid ni O’n holl euogrwydd A phob pechod cas. Talwyd y pris Aleliwia, O ryfedd ras Mor gadarn yw! O waelod calon dof Fy mywyd cyfan rhof Fel diolch i ti nawr Am dalu’r pris. Talwyd […]