logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Godidog Ddydd

Mae hon yn hen emyn – ond mae cerddoriaeth gyfoes wedi cael ei chyfansoddi ar ei chyfer – dilynwch y ddolen youtube ar waelod y dudalen. Pennill 1 Un dydd gyda’r nefoedd yn orlawn o’i foliant, Un diwrnod â phechod yn ddu fel y fall, Iesu ddaeth atom, fe’i anwyd o forwyn, I fyw yn […]


Gras tu hwnt i’m deall i

Gras tu hwnt i’m deall i, Yn rhad a helaeth er fy mai Alwodd fi ers cyn i’m fod I roi i Ti y mawl a’r clod. Gras rhyfeddol, dwfn a glân Welodd ddyfnder f’angen i, Yn derbyn baich fy mhechod i A’m gwisgo â’th gyfiawnder di. Gras, A dalodd y pris i’m dwyn i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 16, 2015

Iôr Brenhinoedd

PENNILL 1: Yn y twyllwch heb oleuni A heb obaith oeddem ni Nes y rhedaist ti o’r nefoedd  thrugaredd yn dy wedd (Cyf)lawni’r gyfraith a’r proffwydi At yr wyryf daeth y Gair Dod o orsedd y gogoniant Lawr i grud oedd yn y llwch CYTGAN: Clod i’r Tad a chlod i’r Mab Clod i’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

O dan Galfaria

Pennill 1 Cymrwn dy fara, cymryd gwin Ac fe gofiwn i ti’n hachub ni ’R un glân yn colli’i werthfawr waed A llifodd cariad lawr o’i goron Ef Cytgan O dan Galfaria, chwalwyd ein maglau Angau a drechwyd, rym ni yn rhydd O dan Galfaria, mae’r gwyll yn crynu Fe safwn ni a dweud ein […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

O mor hyfryd yw’r enw hwn

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Pennill 1 Ti oedd y Gair yn y dechreuad, Un â Duw, yn Iôr sydd fry, D’ogoniant cudd mewn creadigaeth, Yn eglur nawr, i ni yng Nghrist. Cytgan 1 O mor hyfryd yw’r enw hwn, O Mor hyfryd yw’r enw hwn, Enw Iesu Grist fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 14, 2017

O tyrd at yr allor

Wyt ti’n brifo, ‘di dryllio tu fewn? Wedi llethu gan bwysau dy fai? Mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr wyt ti ar ben? Sgen ti syched am yfed o’r ffrwd? Mae Iesu yn galw. O tyrd at yr allor, Mae breichiau’r Tad yn awr ar led, Maddeuant a brynwyd â gwerthfawr waed ein Iesu […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rhoddaist dy gariad i lawr

Pennill 1: Rhoddaist dy gariad i lawr A chario baich ’mhechod i Golchi fy meiau fel lli’ Lawr i fôr dy gariad di-drai Cytgan: Â’m breichiau fry Arglwydd derbyn fi Nawr, rwyf yng nghadw ’Nghrist Â’th dragwyddol gariad Â’m cyfan oll Safaf yn dy ras Dy gariad sy’n well na’r un Cariad Duw, ’Ngwaredwr Pennill […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rwy’n dod yn nes

Dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen i glywed y gân yn Saesneg. Rwy’n dod yn nes nag y bûm i erioed, Er gwaethaf fy methiant, mae croeso i mi; Edrychaf i’th lygaid ac mae dy gariad mor glir. Yn nes ac yn nes yr wyt ti’n fy ngwadd, A’th gariad o’m hamgylch, mae ’nghalon […]


Un peth

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mi brofais y byd a’r cyfan sy’ ar gael, Ei wag addewidion. O ddŵr ac o win fe yfais yn llwyr A dal profi syched. Ond mae yna ffrwd na fydd byth yn sych, Dŵr bywyd a gwaed y gwinwydd ar gael. Cytgan: Ac mi […]


Yr un rwyt yn dweud yr wyf

Pennill 1: Pwy wyf fi bod y Brenin mawr yn rhoi Croeso i mi Bûm ar goll ond fe’m denodd i O, ei gariad i mi! O, ei gariad i mi! CYTGAN: ’R hwn rhyddhao’r Mab Y mae’n rhydd yn wir Rwyf yn blentyn Duw Mae yn wir Pennill 2: Yn rhydd yn awr Do […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020