logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Clywch leisiau’r nef

Clywch leisiau’r nef Yn canu mawl i’n Harglwydd byw. Pwy fel Efe? Hardd a dyrchafedig yw. Dewch canwn ninnau glod I’r Oen ar orsedd nef, Ymgrymwn ger ei fron; Addolwn neb ond Ef. Cyhoeddi wnawn Ogoniant Crist ein Harglwydd byw, Fu ar y groes I gymodi dyn a Duw. Dewch canwn ninnau glod I’r Oen […]


Côd y deyrnas

Ein Tad, teyrnasa di Yn ein calonnau ni Tyrd gweithia trwom ni a dangos ystyr byw. Tyrd tania ein calonnau nawr  fflamau gwyllt dy gariad mawr. Ysbryd Glân meddianna ni yn llwyr. D’eglwys ŷm ni Rho nerth i ni yn awr. Dy deyrnas geisiwn ni; Sychedu amdanat ti a gwrthod ffordd y byd cans […]


Codaf eglwys fyw

(Dynion) Codaf eglwys fyw, (Merched) Codaf eglwys fyw, (Dynion) A phwerau’r fall, (Merched) A phwerau’r fall, (Dynion) Ni threchant hi, (Merched) Ni threchant hi, (Pawb) Byth bythoedd. (Ailadrodd) Felly grymoedd y nefoedd uwchben, plygwch! A theyrnasoedd y ddaear is-law, plygwch! A chydnabod mai lesu, lesu, lesu sydd ben, sydd ben! I will build my church, […]


Credwn ni yn Nuw

Credwn ni yn Nuw – Dad nefol, Ef yw Crëwr popeth sydd, Ac yng Nghrist ei Fab – Waredwr, Aned i’n o forwyn bur. Credwn iddo farw’n aberth, Dwyn ein pechod ar y groes. Ond mae’n fyw, fe atgyfododd, Esgynodd i ddeheulaw’r Tad. Iesu, ti yw’r Crist, gwir Fab Duw, Iesu, ti yw’r Crist, gwir […]


Crist yn bopeth

Crist yw ngwobr i A gwrthrych fy nefosiwn A does dim byd arall sydd All fyth modloni i. Treialon ddaw Ond canaf fi, Heb droi yn ôl, Rwy’n gwbl rydd! Crist yw fy mhopeth i Crist yw fy mhopeth i Ti yw’r cwbl oll dwi angen, Ti yw’r cwbl oll. Crist fy mhopeth wyt, Llawenydd […]


Cymer fi, Frenin nef

Cymer fi, Frenin nef, Cymer fi. Cymer fi, Frenin nef, Cymer fi. Fy nymuniad gwir Yw i’th Deyrnas di A’th ewyllys glir Fy meddiannu i. Chris A. Bowater: Reign in me, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1985 Sovereign Lifestyle Music Ltd (Grym mawl 1: 141)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Dad yn y nefoedd, o, fe’th garwn

Dad yn y nefoedd, o, fe’th garwn; Cyhoeddwn d’enw drwy’r holl fyd. Boed i’th Deyrnas ddod i’n plith ni wrth i’n foli, A lledaened dy ras a’th gariad drud. Fendigedig Dduw hollalluog! A fu, ag sydd, ac eto’i ddod, Fendigedig Dduw hollalluog! I dragwyddoldeb mwy. Father in Heaven, how we love you: Bob Fitts, cyf.awdurdodedig, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Dad, fe rof fy hun yn llawen

Dad, fe rof fy hun yn llawen I’th wasanaethu di; dy ras am denodd i. O Dad, yn Iesu rhoist im drysor: Y perl gwerthfawr yw dy Deyrnas di fy Nuw. Addolaf di, addolaf di, Canaf gân yn llawen, Dad, am dy gariad di. Addolaf di, addolaf di, Dy gariad afaelodd ynof fi – Addolaf […]


Daeth cariad lawr i’m hachub i

Pan rwy’n galw rwyt ti yn ateb Pan rwy’n syrthio, rwyt yna gerllaw Do achubaist fi o dywyllwch I fyw bywyd o obaith a mawl. Trwy ras rwy’n rhydd, Achubaist fi, Rhof fy hun i ti. Ei gariad rydd wefr sydd uwchlaw pob dim Ei obaith sy’n gryfach na phopeth i mi Roeddwn ar goll, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Daethom i’th addoli

Daethom i’th addoli Ger dy fron yn awr; Dod i roi ein hunain Yn offrwm drwy ein mawl. Llifa o’n calonnau Gariad atat ti, Ti a’i planodd ynom, Abba, Dad. Par i ni yn awr Roi mwynhad i ti, Rhoi ein hunain wnawn yn llwyr, Abba, Dad. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, We are here to […]