logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl

Yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl, yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl, cân gorfoledd fyth na ellir difa’i grym, yn fy nghalon rhoddodd Iesu gân o fawl. Dysgodd Iesu ni i fyw mewn harmonî, dysgodd Iesu ni i fyw mewn harmonî, holl genhedloedd daear lydan, gwnaeth ni’n un, llun a delw’r […]


Ynddo rwy’n byw

Ynddo rwy’n byw Yn symud ac yn bod, Ynddo rwy’n byw Yn symud ac yn bod. Canwch gân i’n Duw, Cân llawenydd yw; Deuwch ger ei fron, Gorfoleddwch! Canwch gân i’n Duw, Cân llawenydd yw; Deuwch ger ei fron, Haleliwia! In him we live and move, Randy Speir. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1981 Sovereign Music […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 20, 2015

Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi

Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi, Y Brenin ydyw Ef; Fe orfoledda ynot ti, A’th adnewyddu ynddo’i hun; Fe lawenycha dy Dduw Gan ganu cân, canu cân, Canu cân, canu cân, Canu cân. The Lord your God is in your midst: anad. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones (Grym mawl 1: 153)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Ysbryd Glân y bywiol Dduw

Ysbryd Glân y bywiol Dduw, Disgyn arnaf fi; Ysbryd Glân y bywiol Dduw, Disgyn arnaf fi; Rwyf am i ti ’meddiannu i. Ysbryd Glân fy Nuw, Disgyn arnaf fi. Paul Armstrong: Spirit of the Living God, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1984 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK Grym mawl 1: 149