logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhyddid sydd i gaethion byd

Rhyddid sydd i gaethion byd; A gwir oleuni; Gogoniant yn lle lludw, A mantell hardd o fawl. Hyder yn lle’r c’wilydd sydd; Cysur yn lle galar. Eneiniaf chi ag olew, Symudaf eich holl boen. Ac fe roddaf wir foliant; Mawl yn lle tristwch ac ofn; A mantell gan Dduw yn lle galar a th’wyllwch du. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Rwy’n dyheu Arglwydd Dduw

Rwy’n dyheu Arglwydd Dduw Amdanat ti, sychedu rwyf fy Nuw. Fe gusanaf d’wyneb di. Ac wrth it wrando fy nghri, Profaf dy gariad di, Derbyn di ’moliant i, Derbyn di ’mywyd i. Rwy’n dyheu Arglwydd Dduw Amdanat ti, sychedu rwyf fy Nuw. Fe ymgrymaf o’th flaen di. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Lord, I’ll seek after […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Rwy’n greadigaeth newydd

Rwy’n greadigaeth newydd, Rwy’n blentyn Duw oherwydd Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Ac felly moli wnawn, le, felly llawenhawn, Ac felly canwn am ei gariad Ef. Llawenydd sy’n ddiderfyn, […]


Rwyf yn credu yn y Tad tragwyddol

‘Rwyf yn credu yn y Tad tragwyddol, Rwyf yn credu’n Iesu ei Fab, Rwyf yn credu hefyd yn yr Ysbryd – Tri yn Un yn ei gariad rhad. Credu rwyf iddo’i eni o forwyn, Ei ladd ar groes a’i gladdu yn y bedd; Fe aeth i lawr i uffern yn fy lle i, Ond fe […]


Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw

Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw, sanctaidd yw yr Arglwydd hollalluog; sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw, sanctaidd yw yr Arglwydd hollalluog, ‘r hwn fu, ac sydd, ac eto i ddod, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw ein Duw. Teilwng, teilwng, teilwng yw ein Duw, teilwng yw yr Arglwydd hollalluog; teilwng, teilwng, teilwng yw ein Duw, teilwng […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Seiniwch utgorn, bloeddiwch lef

Seiniwch utgorn, bloeddiwch lef! Rhowch bob croeso iddo Ef. Dewch, ymunwch gyda ni i foli Brenin Nef. Sain telynau, curiad drwm – Paratowch y ffordd i hwn. Fe ddaw yn ôl i’n daear, Bydd pob tafod yn cyffesu: ‘Iesu, Fab Duw, Iesu, Fab Duw.’ Dewch, plygwch i’w awdurdod nawr; Fe goncrodd hwn y gelyn mawr. […]


Syrthiwn wrth dy draed, a’th addoli di

Syrthiwn wrth dy draed, a’th addoli di, Ti yw’r Oen a laddwyd ac sydd eto’n fyw. Grym dy Ysbryd di sy’n ein denu ni, Clywn dy lais yn datgan buddugoliaeth lwyr. Fi yw’r un gyfododd, bu’m farw ac rwy’n fyw, Ac wele rwyf yn fyw’n oes oesoedd mwy. Gwelwn di o’n blaen; gwallt yn wyn […]


Talodd Iesu’n llawn

Clywaf lais yr Iesu’n dweud, Rho d’ysgwydd dan fy iau; Blentyn gwan, tro ataf i, Rhof i ti, fy nghras di-drai. Cytgan Talodd Iesu’n llawn, Nawr rwy’n rhydd yn wir; Golchodd staen fy mhechod cas Yn wyn fel eira pur. Gwn yn iawn mai ti yw’r un All symud smotiau du Y llewpard; dim ond […]


Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef, Teilwng yw yr Oen laddwyd, Teilwng o’r gallu a chyfoeth, Doethineb a nerth, Nerth a gogoniant, anrhydedd a mawl, Byth bythoedd, byth bythoedd mwy! David J. Hadden: Worthy is the Lamb seated on the throne, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1983 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK […]


Teilwng, mae Iesu’n deilwng

Teilwng, mae Iesu’n deilwng, Mae ei weithredoedd ef yn gyfiawn ac yn dda. Addfwyn, mae Iesu’n addfwyn, Mae’n maddau beiau lu a’i gariad sy’n ddi-drai. Clodforaf nawr yr enw mwyaf un, Ymunwch i foli sanctaidd Fab y dyn. Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a […]