logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd

Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd, Nid ofnaf fi. Pan yn cerdded drwy’r fflamau, Fyth ni’m llosgir i; Rwyt wedi fy achub. Fe delaist y pris; Gelwaist ar fy enw i. Rwyf yn eiddo llwyr i ti A gwn dy fod ti yn fy ngharu – Mor ddiogel yn dy gariad. Pan mae’r llif yn fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Popeth gwerthfawr fu

Popeth gwerthfawr fu yn fy mywyd i, Popeth mae y byd yn brwydro i’w gael, Pethau’n elw fu, ‘nawr yn golled sydd; Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi Yw’r trysor gorau sydd. Ti yw’m nod, ti yw’m rhan, Fy llawenydd i a’m cân, Ac fe’th garaf mwy. Un […]


Popeth: Duw yn fy mywyd

Duw yn fy mywyd, wrth im anadlu Duw wrth im ddeffro, Duw wrth im gysgu Duw wrth im orffwys, ac wrth im weithio Duw wrth fy meddwl, Duw yn fy sgwrsio. Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im. Duw wrth obeithio, ac wrth freuddwydio Duw pan […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015

Pwy a welodd ei ogoniant?

Pwy a welodd ei ogoniant? Pwy all fyth amgyffred ei ras? Ryw ddydd ddaw fe wêl pob llygad Pawb a wêl ei wyneb ef. Fry i’r nef fe godwn ni A’n breichiau ni ar led, A llenwir ni bob un a’i ogoniant. A’n llygaid wêl ei harddwch ef Y dwyfol Frenin yw ef. Ie, ar […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Pwy all ddirnad maint ei gariad

Pwy all ddirnad maint ei gariad ef A dirgelion arfaeth fawr y nef? Crist a ddaeth i farw yn ein lle Un waith am byth. Roedd yn Dduw cyn rhoddi bod i’r byd; Daeth fel Oen i farw’n aberth drud. Cariad mor fawr i gymodi’r byd Un waith am byth. Fe ganwn eto am ei […]


Pwy all ein gwahanu

Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Sydd i ni ‘Nghrist Iesu ein Iôr. Gorthrymder neu ing neu gas erledigaeth, Newyn neu noethni’r corff, Peryg neu unrhyw gleddyf ddaw i’n herbyn? Gorthrymder… Na, drwy’r cwbl oll Ry’m ni’n […]


Pwy sydd debyg i ti?

Pwy sydd debyg i ti, O Arglwydd ein Duw? Pwy, ymhlith duwiau lu, Sy’n sanctaidd fel tydi? Teilwng i’th foli – gwnest ryfeddodau. Pwy sydd debyg i ti? Judy Horner-Montemayor: Who is like unto Thee? Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1975 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UK (Grym mawl 1: 183)


R’ym ni am weld Iesu’n uchel fry

Ry’m ni am weld Iesu’n uchel fry Fel baner yn hedfan dros ein tir; Er mwyn i bawb weld y gwir yn glir – Ef yw y ffordd i’r nefoedd. Ry’m ni am weld Iesu’n uchel fry Fel baner yn hedfan dros ein tir; Er mwyn i bawb weld y gwir yn glir – Ef […]


Rho hedd i mi

Rho hedd i mi, Tyrd, gostega’r storm. Tangnefedd cu – Pwysaf ar dy fron. Tawela’r cyffro o’m mewn â’th lef; Cofleidia fi, rho dy hedd. (Grym Mawl 2: 16) Jonny Baker a Jon Birch: Calm me, Lord, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1997 Proost/Serious Music UK


Rho im enau rhydd

Rho im enau rhydd I’m ganu mawl i’th enw; Rho im galon bur I mi d’addoli di. Rho im ysbryd parod I fod yn gyfrwng bendith, A chaiff eraill brofi’th gariad yn awr. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Lord, release my mouth, Ian Townsend © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970