Gobaith

Carwn roi yn rheolaidd tuag at waith gig

Os hoffech roi yn rheolaidd tuag at waith gig gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflenni isod:

GiG_Ffurflen_Archeb_Banc

GiG_Datganiad_Rhodd_Cymorth

 

RHODD CYMORTH: Os ydych yn talu treth incwm bydd cwblhau’r ‘Datganiad Rhodd Cymorth’ yn galluogi gig i hawlio’n ôl y dreth incwm ar eich rhoddion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r trysorydd trwy e-bostio – trysorydd@gobaith.cymru