Gobaith

Carwn anfon rhodd i gig

Os dymunwch chi fendithio’r gwaith drwy rodd ariannol fel unigolyn neu fel eglwys gallwch anfon siec yn daladwy i ‘gig’ at:

Simon Jeffs
Trysorydd GiG
18 Wordsworth Close
Llanilltud Fawr
CF61 1WZ

E‐bost: trysorydd@gobaith.cymru

 

RHODD CYMORTH: Os ydych yn talu treth incwm bydd cwblhau’r ‘Datganiad Rhodd Cymorth’ isod yn galluogi gig i hawlio’n ôl y dreth incwm ar eich rhoddion.

Datganiad Rhodd Cymorth (doc)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau e-bostiwch trysorydd@gobaith.cymru