Gobaith

Caraf di

Caraf di O Arglwydd, fy nghryfder,
Caraf di O Arglwydd, fy nghaer,
F’amddiffynfa gadarn, gwaredwr,
O caraf di, caraf di.

Yr Arglwydd yw fy nghraig,
Yr Arglwydd yw fy nghraig,
Fy nghadernid a’m tarian,
Fy noddfa a’m nerth,
Rhag pwy, rhag pwy y dychrynaf?
Yr arglwydd yw fy nghraig,
Fy Nuw yw fy nghraig lle llochesaf,
Fy Nuw yw fy nghraig lle llochesaf.

Molaf di O Arglwydd, fy nghrewr,
Molaf di O Arglwydd, fy nhad,
Ffrind ffyddlonaf posib, gwarchodwr,
O molaf di, molaf di.

Cytgan

Fe’m ceidw yn ei gysgod yn nydd adfyd,
A’m cuddio yn ei babell a’m codi ar graig,
Codi ar graig.

O Salm 91 ad.1-2
Salm 18 ad.1-2

© 2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

PowerPoint PDF English Words MP3