Gobaith
Guitar
Am gig

Amcanion

Hyrwyddo’r efengyl mewn partneriaeth gydag eglwysi lleol.

Amcanion yr Ymddiriedolaeth oedd hyrwyddo Cristnogaeth efengylaidd ymysg Cymry Cymraeg yng Nghymru drwy’r eglwysi.

Bu’r Ymddiriedolaeth yn:

 

Egwyddorion

Dydyn ni ond rhan fach o’r jig-so.