Gobaith

Am brydferthwch daear lawr

Am brydferthwch daear lawr,
am brydferthwch rhod y nen,
am y cariad rhad bob awr
sydd o’n cylch ac uwch ein pen,
O Dduw graslon, dygwn ni
aberth mawl i’th enw di.

Am brydferthwch oriau’r dydd,
am brydferthwch oriau’r nos,
bryn a dyffryn, blodau, gwŷdd,
haul a lloer, pob seren dlos,
O Dduw graslon, dygwn ni
aberth mawl i’th enw di.

Am hyfrydwch cariad cu
brawd a chwaer a mam a thad,
ffrindiau yma, ffrindiau fry,
am bob meddwl mwyn a gaed,
O Dduw graslon, dygwn ni
aberth mawl i’th enw di.

Am bob rhodd i ddynol-ryw
gennyt o’th drugaredd gref,
am rasusau dyn a Duw,
blodau’r byd a blagur nef,
O Dduw graslon, dygwn ni
aberth mawl i’th enw di.

F. S. PIERPOINT (For the beauty of the earth), 1835-1917 cyf. JOHN MORRIS-JONES, 1864-1929

(Caneuon Ffydd 104)

PowerPoint