Gobaith

Ai ni yw’r bobl welant deyrnas Dduw yn dod

Ai ni yw’r bobl welant
deyrnas Dduw yn dod,
Pan ddaw pob gwlad ynghyd i’w foli?
Un peth sy’n siŵr –
ry’m ni yn llawer nes yn awr;
Symudwn ‘mlaen gan wasanaethu.

Mae’n ddyddiau o gynhaeaf,
Dewch galwn blant ein hoes
I adael y tywyllwch,
Credu’r neges am ei groes.

Awn ble mae Duw’n ein hanfon,
Gwnawn ei ewyllys ef.
Gwrandewch yr holl genhedloedd
Ar ei lef! – mae’n dod o’r nef.

Noel a Tricia Richards, Are we the people? (Last generation?) cyf. awdurdodedig Arfon Jones
© 1996 Kingsway’s Thankyou Music

(Grym Mawl 2: 6)

PowerPoint